Home / Cartref


 

WELCOME to Aberystwyth Choral Society!


Registered Charity 500518

 

Come and join us! - No Audition!
 

Aberystwyth Choral Society is Aberystwyth’s largest choir. We're the only one hereabouts presenting full-scale performances of the world’s great choral music - and that's what makes us different!

The soloists engaged are always top professional artists, and our superb orchestra brings together professional musicians from near and far. The result is an experience like no other – you're there in the heart of the music, singing all around, full orchestra and world-class soloists!

There are usually two concerts a year at Aberystwyth Arts Centre – Winter and Spring. The choir rehearses weekly, Tuesdays 19.30 – 21.30 from mid-September to April. Our No Audition policy means membership is open to anyone who can sing and wants to perform wonderful music with polish and excitement. The works chosen always provide interest and challenges for experienced singers, while the relaxed rehearsal schedule allows the less confident all the time they need.

The great British choral tradition is alive and thriving in Aberystwyth. Come and be part of it!

Join Us!CROESO i Gymdeithas Gorawl Aberystwyth!


Elusen Gofrestredig 500518

 

Dewch i ganu! - Dim Clyweliadau


 

Cymdeithas Gorawl Aberystwyth yw côr mwyaf Aberystwyth. Ni yw’r unig un yn yr ardal sy’n cyflwyno perfformiadau llawn o rai o weithiau corawl gorau’r byd – a dyna sy’n ein gwneud ni’n wahanol!
 

Rydym bob tro yn denu unawdwyr proffesiynol o’r radd flaenaf i ganu gyda ni, ac mae ein cerddorfa wych yn denu cerddorion proffesiynol o bell ac agos. Mae’r cyfan yn creu profiad heb ei ail – rydych yno, yng nghanol y gerddoriaeth, wedi’ch amgylchynu gan ganu, cerddorfa lawn ac unawdwyr o safon ryngwladol!

Rydym fel arfer yn cynnal dau gyngerdd y flwyddyn yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth – un yn y Gaeaf a’r llall yn y Gwanwyn. Mae’r côr yn ymarfer yn wythnosol bob nos Fawrth rhwng 19.30 a 21.30 rhwng canol Medi ac Ebrill. Nid oes gennym bolisi o gynnal clyweliadau, felly gall unrhywun sy’n gallu canu ac sydd eisiau perfformio cerddoriaeth fendigedig gyda sglein a chyffro fod yn aelodau. Mae’r gweithiau sy’n cael eu dewis yn cynnig her ac yn cynnal diddordeb cantorion profiadol, tra bo’r rhaglen o ymarferion hwyliog yn rhoi digon o amser i’r cantorion llai hyderus.

Mae traddodiad canu corawl Cymreig yn fyw ac yn iach yn Aberystwyth. Dewch i ymuno â ni!

Dewch i ganu!
For more information click on the link below /
Am ragor o wybodaeth cliciwch ar y ddolen isod:


Quick links / Dolenni cyflym


             

Brought to you by Making Music
Copyright © 2024 Aberystwyth Choral Society