Become a Member / Dod yn Aelod

Please Contact us via / Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni drwy. . . 

Email / Ebost:  aberystwythchoralsociety.cymru@gmail.com

ANNUAL MEMBERSHIP FEES / TALIADAU AELODAETH BLYNYDDOL;
Full / Llawn £90.00  annually / blynyddol 
Junior / Student
Person ifanc / myfyriwr 
£20.00  annually / blynyddol 
 
 
Junior / Student Under 18s and/or full time students 
Person ifanc / myfyriwr  Dan 18 oed a/neu fyfyrwyr llawn-amser 

PAYMENTS / TALIADAU
Subscriptions can be paid by Standing Order/ Bank transfer to . . .
Gellir talu tanysgrifiadau drwy Archeb Sefydlog / trosglwyddiad banc i . . .  
 
Barclays Bank
Account Name
Aberystwyth Choral Society
Sort Code
20-18-41
Account Number 
90104701
 
Please can you include your "Name" and the word "Subs" when filling in the
reference section. Thank you. 

Os gwelwch yn dda rhoddwch eich "Enw" a’r gair "Subs" wrth lenwi’r cyfeirnod. Diolch. 

------------------------------------------------------------------------------------

If you prefer to pay by cheque or cash then your voice section leader
will be available at rehearsals to accept payments with
your completed membership form.

Os yw’n well gennych dalu â siec neu arian parod yna bydd arweinydd eich adran
ar gael yn yr ymarferion i dderbyn eich taliad a’ch ffurflen aelodaeth wedi ei chwblhau. 
Brought to you by Making Music
Copyright © 2024 Aberystwyth Choral Society