Office Bearers / Deiliaid Swyddi

Committee / Pwyllgor

 


No photo available
President / Llywydd:

Catrin Finch

 
Click for full-sized image
Chair / Cadeirydd:

Gareth Kelly

Email:

.
Click for full-sized image
Treasurer / Trysorydd:

Tim Cutts

Email:

.
Click for full-sized image
Secretary / Ysgrifennydd:

Bill Perkins

Email:

 
Click for full-sized image
Minutes secretary / Ysgrifennydd Cofnodion:

Wendy Crockett

Email:

 
Click for full-sized image
Patrons secretary / Ysgrifennydd y Noddwyr:

Wendy Crockett

Email:

 
No photo available
Soprano section leader / Arweinydd adran y Sopranos:

Cecilia Crighton

Email:

.
No photo available
Alto section leader / Arweinydd adran yr Altos:

Liz Hews

Email:

.
Click for full-sized image
Tenor section leader / Arweinydd adran y Tenoriaid:

Bill Perkins

Email:

.
Click for full-sized image
Bass section leader / Arweinydd adran y Baswyr:

Tim Johnson

Email:

.
 

Ex-officio

 


No photo available
Musical Director / Cyfarwyddwr Cerdd:

David Russell Hulme

Email:

 
No photo available
Accompanist / Cyfeilyddes:

Janice Rees

Email:

 
Click for full-sized image
Webmaster / Gwefeistr:

John Blanchfield

Email:

 
 

Choir Administration / Gweinyddiaeth y Côr

 


Click for full-sized image
Librarian / Llyfrgellydd:

Sarah Eva

Email:

.
New Members secretary / Ysgrifennydd Aelodau Newydd:
Currently unfilled
Venues secretary / Ysgrifennydd Lleoliadau:
Currently unfilled
Click for full-sized image
Social secretary / Ysgrifennydd Cymdeithasol:

Liz Kelly

Email:

 
Suggestion Box secretary / Ysgrifennydd y Blwch Awgrymiadau:
Currently unfilled
Click for full-sized image
Gift Aid Secretary / Ysgrifennydd Rhodd Gymorth:

Gareth Kelly

Email:

 
No photo available
Orchestra Secretary / Ysgrifennydd y Gerddorfa:

Cate Clarke

 
 
Brought to you by Making Music
Copyright © 2024 Aberystwyth Choral Society