Our Newsletter / Ein Cylchlythyr

Aberystwyth Choral Society creates a newsletter periodically to keep our friends, supporters and followers up-to-date with the activities and events of the chorus.  It is delivered via our friends email mailing list.

Anyone can subscribe to this mailing list to receive our newsletters as they are released.

To subscribe (or unsubscribe), enter your email address in the box to the right…Mae Cymdeithas Gorawl Aberystwyth yn cynhyrchu Cylchlythyr achlysurol i hysbysu ein cyfeillion, cefnogwyr a dilynwyr o weithgareddau a digwyddiadau’r Côr. Fe’i dosberthir drwy gyfrwng ein rhestr ebost o gyfeillion.

Gall unrhyw un danysgrifio i’r rhestr ebost hon er mwyn derbyn ein cylchlythyrau fel y cânt eu cyhoeddi.

I danysgrifio (neu ddad-danysgrifio), rhowch eich cyfeiriad ebost yn y blwch ar y dde …Below is a list of all past issues / Isod gweler rhestr o’r holl rifynnau blaenorol...

There are no newsletters to display


Brought to you by Making Music
Copyright © 2024 Aberystwyth Choral Society