Sponsor Aberystwyth Choral Society / Noddwch Gymdeithas Gorawl Aberystwyth

A non-profit Choir, Aberystwyth Choral Society is self funded, with all revenue directed to the running of the Choir.  We would very much appreciate the sponsorship of any company willing to provide us with financial support, or even just to help fund a particular expense.

For full details please contact our Treasurer: treasurer@aberystwythchoralsociety.com

Browse our existing sponsors


Yn Gôr di-elw, mae Cymdeithas Gorawl Aberystwyth yn ariannu ei hun, gyda’r holl refeniw yn cael ei ddefnyddio i redeg y Côr. Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr nawdd gan unrhyw gwmni sy’n fodlon rhoi cymorth ariannol i ni, naill ai i’n helpu i ariannu cyngerdd neu fel rhodd barhaus.

Am fanylion llawn cysylltwch â’n Trysorydd: treasurer@aberystwythchoralsociety.com

Porwch drwy ein noddwyr presennol
Brought to you by Making Music
Copyright © 2024 Aberystwyth Choral Society